Projekt Mobile +-50

“Mobile devices and web 2.0 – new perspectives in ICT for digital inclusion in Europe”

Projektet är ett 2-årigt Grundtvig-projekt inom ramen för det livslånga lärande-programmet som beviljades av det Internationella programkontoret i slutet av juni 2012. Det startade på ett Kontaktseminarium i Spanien i november 2011 då representanter från sex länder bestämde sig för att söka ett gemensamt projekt med syfte att nyttja den nya teknikens möjligheter för att öka äldres delaktighet i samhället. Genom att dela erfarenheter och kunskap både i fysiska och i digitala träffar kunde vi lära oss av varandra.

Fem länder beviljades att samverka i projektet och det är Tyskland, Sverige, Finland, Turkiet och Litauen. Tyvärr fick inte Spanien sitt projekt beviljat. Tyskland är projektkoordinator varför Kick-offen bestämdes att genomföras där i november, i Berlin.

Tyskland: OASE Berlin och Senioren-Lernen-Online SLO (Kiel)
Sverige: Internationella föreningen (Södertälje)
Turkiet: Çanakkale Bilim Sanat ve Kültür Etkinlikleri Derneği (Canakkale)
Litauen: Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras (Vilnius)
FinlandTiedetila (Keuruu) och Sastamalan Opisto (Sastamala)

Posted in Uncategorized | Leave a comment